Elektronika Kifo elektronika kifo
english language
Ir Light Dimmer v.1
regulacija rasvjete pomoću daljinskog upravljača

Ovo je uređaj koji vam nudi mogućnost regulacije Vaše rasvjete sa bilo kojim tipom daljinskog upravljača. Pošto svi mi težimo kvalitetnijem životu i koristimo razne uređaje i pomagala u svakodnevici, evo još jednog primjera na koji način si možete olakšati tako jednostavnu stvar kao što je paljenje i gašenje svijetla u Vašem domu. Mislim da je svakome od nas teško ustati iz fotelje ili trosjeda samo da ugasi ili upali svjetlo ( znam iz vlastitog iskustva ), pa pokušajte zamisliti sebe kako to činite iz Vaše omiljene fotelje sa nerazdvojnim prijateljem - daljinskim za televizor, video, satelit, liniju, dvd itd. Evo rješenja za Vas.
Kao prvo uređaj je jednostavan za upotrebu, potrebne su Vam dvije tipke Vašeg daljinskog upravljača koje se ne koriste ( ili koje se ne koriste često kao tipke za teletext i sl. ), te tipkalo koje ćete zamijeniti postojećim prekidačem za rasvjetu i sa kojim je također moguće paliti, gasiti ili prigušiti rasvjetu na razinu koja Vam najviše odgovara. Tipke daljinskog upravljača se memoriraju u uređaj ( vidi Memoriranje tipki daljinskog upravljača ), tako da jedna ima funkciju pojačanja osvijetljenosti do maksimalne vrijednosti, dok druga funkciju smanjenja osvijetljenosti do minimalne vrijednosti tj. potpunog gašenja. Imate na raspolaganju 34 moguće razine osvijetljenosti, što je sasvim dovoljno za fino podešavanje rasvjete prema vlastitom ukusu.

 

Shema Ir Light Dimmer
Light dimmer shema

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika

 

Ir prijemnici koji se mogu koristiti

TSOP1738 - 38Khz
TSOP1138 - 38Khz
TSOP1736 - 36Khz

Ir Prijemnik Tsopxxxx

ili

SFH5110 - 38 ( 38Khz)

Ir Prijemnik SFH5110

 

Elektronika Kifo

povečaj sliku

Princip rada

Pošto imamo dva načina regulacije osvjetljenja ( tasterom i daljinskim ), krenimo redom. Tasterom možemo na kratki dodir uključiti ili isključiti svjetlo, dok se pritiskom na taster duže od 300ms vrši regulacija osvjetljenja od maksimalnog prema minimalnom i obrnuto. Ako držimo pritisnuti taster tako dugo da rasvjeta napravi 3 ciklusa ( min-max ), tada uređaj ulazi u mod za memoriranje tipki daljinskog upravljača. Što se tiče daljinskog upravljača, jednom tipkom pojačavamo, a drugom smanjujemo osvjetljenje. Kod uključenja, žarulja se pali polako od minimalne vrijednosti do maksimalne, tako da taj način paljenja garantira duži vijek trajanja Vaših žarulja, a sa regulacijom štedite na električnoj energiji. Jednostavno i praktično za svakog, a jednostavne stvari su u većini slučaja i najbolja rješenja.

 

povečaj sliku
povečaj sliku
povečaj sliku
regulacija osvjetljenja oko 5%
regulacija osvjetljenja oko 50%
regulacija osvjetljenja 100%


Memoriranje tipki daljinskog upravljača

Ako ste odabrali tipke koje ćete koristiti za regulaciju, možemo krenuti sa memoriranjem. Držite pritisnuti taster (taster koji ste zamijenili sa postojećim prekidačem ) tako dugo da žarulja napravi 3 ciklusa regulacije. Kad se treći put pojača svjetlo do maksimuma, tada se svjetlo na kratko ugasi i upali. To je znak da ste ušli u mod za memoriranje tipki daljinskog upravljača i taster možete pustiti. U vremenu od 5 sec. uređaj očekuje od Vas da pritisnete prvu tipku na daljinskom. Kad to učinite, uređaj će opet na kratko ugasiti i upaliti svjetlo, dajući Vam na znanje kako je prva tipka memorirana i očekuje da pritisnete drugu tipku . Kad pritisnete i drugu tipku, žarulja će opet žmignuti i Vaše memoriranje tipki je završeno.
Ako uđete u mod za memoriranje i u vremenu od 5 sec. ne pritisnete niti jednu tipku na daljinskom, žarulja će žmignuti i uređaj će izaći iz moda za memoriranje.


Elektronika Kifo

 

povečaj sliku

Upute za izradu i montažu uređaja

IrLight Dimmer je uređaj malih dimenzija ( 36 x 32 mm ), tako da je jednostavan za ugradnju - preporučio bih ugradnju u razvodnu kutiju kroz koju prolaze linije rasvjete koju želite regulirati. Uređaj je namijenjen za mrežni napon od 220V/ 50 Hz i trošila 40W-400W. Nije za regulaciju štednih, fluorescentnih i žarulja koje se napajaju preko transformatora. Uređaj je baziran na malom osam pinskom PIC12F629 mikrokontroleru sa unutarnjim oscilatorom i eepromom koji omogućuju male dimenzije samog uređaja i mogućnost memoriranja kodova tipki u slučaju nestanka napajanja. Na tiskanoj pločici se nalazi i IR - prijemnik, u našem slučaju TSOP17xx ili SFHxxx koji je potreban za prijem infracrvenih signala iz daljinskog upravljača.

povečaj sliku

Možete upotrijebiti i bilo koji drugi Ir - prijemnik, samo da odgovara nosećoj frekvenciji daljinskog upravljača. Većinom su to frekvencije 36KHz i 38KHz (42KHz) koje su standardizirane za daljinske upravljače.Kao izlazni element kroz kojeg teče sva struja trošila koristit ćemo triak TIC206 ili nešto jači TIC216 . Za snage preko 150W, bilo bi potrebno staviti hladilo na triak. To su osnovni i bitni dijelovi uređaja za njegov pouzdan rad, dok ostalim dijelovima nećemo pridavati mnogo pažnje, već se treba pridržavati njihovih vrijednosti sa sheme.

povečaj sliku

Kad napravite gotov sklop, dobro provjerite svaki spoj i dali su svi elementi ispravno postavljeni, jer morate imati na umu da se radi o naponu 220V - opasnom po život. Ako je sve u redu, prije ugradnje uređaja u razvodnu kutiju, pažljivo spojite žarulju, tipkalo i napojni kabel, te priključite sklop na napajanje od 220V/50Hz. Kod kratkog pritiska na tipku, rasvjeta se mora polako upaliti do maksimuma. To je znak da uređaj radi ispravno. Sada možete gasiti, paliti i regulirati osvjetljenje sa tipkom, ali sa daljinskim još ne. Da biste regulirali sa daljinskim, potrebno je programirati tipke daljinskog upravljača ( vidi Memoriranje tipki daljinskog upravljača ) .

povečaj sliku

Ako želite ugraditi uređaj u razvodnu kutiju kroz koju prolazi linija rasvjete za Vašu regulaciju, najprije isključite napajanje u glavnom razvodnom ormariću ili izvadite odgovarajuće osigurače. Dobro provjerite da ne postoji napon u Vašoj razvodnoj kutiji . Na Vašem IrLight Dimmeru zalemite žice dužine 10-15 cm, na mjesta označena sa ( tipka, nula, out, L1 ) , radi spajanja sa linijama u kutiji. U kutiji pronađite linije faze, nule, te povratnu fazu sa prekidača prema rasvjeti koju otpojite, te spojite sve prema skici lijevo.

Žice u kutiji rasporedite tako da ostane mjesta za IrLight Dimmer. Na poklopcu razvodne kutije napravite rupu tako da se kroz nju vidi IR-prijemnik ili ga montirajte izvan kutije ( budite malo kreativni u ovom dijelu posla ). Ako nemate iskustva sa električnim instalacijama, najbolje bi bilo da zatražite pomoć stručne osobe koja će Vam spojiti Ir Light Dimmer na odgovarajući način.

Tiskanu pločicu možete skinuti ovdje:
IrLightDimmerSfh.pcb ili IrLightDimmerTsop.pcb
  Ir LightDimmerTsop.pdf - pločica u pdf formatu

Želim Vam uspješnu realizaciju ovog jedinstvenog i korisnog uređaja.

Za eventualna pitanja, kontaktirajte me na mail

 

Elektronika Kifo

upload
03.01.2008

Ir Light Dimmer v.1 smd

Regulacija rasvjete pomoću daljinskog upravljača, uređaj Ir Light Dimmer, dobio je novu i pojednostavljenu verziju. Najznačajnija promjena je mikrokontroler PIC12F629 u smd kučištu, TSOP2238 umjesto TSOP1738 ir-prijemnika, te manje elemenata na samoj pločici.
Na taj način je sama dimenzija uređaja smanjena sa 36 x 32 mm, na 27 x 21 mm.

Princip rada je isti kao i gore opisani uređaj Ir Light Dimmer v.1, tako da nema nikakve razlike u softveru, samo je razlika u shemi i tiskanoj pločici.
Pločica za ovaj dimmer izrađena je u profi-izvedbi, sa karakterističnim plavim stop-lakom u jednostranoj izvedbi.

Način spajanja na mrežu nije se promijenio, i potrebno je dimmer spojiti prema priloženoj shemi, kako bi ispravno funkcionirao. Ako nemate iskustva sa električnim instalacijama, najbolje bi bilo da zatražite pomoć stručne osobe koja će Vam spojiti Ir Light Dimmer na odgovarajući način.

Želim Vam uspješnu realizaciju ovog jedinstvenog i korisnog uređaja.

Za eventualna pitanja, kontaktirajte me na mail

Shema Ir Light Dimmer - PIC12F629 smd
Dimmerom ne možete regulirati štedne, fluorescentne i i žarulje koje se napajaju preko elektronskog ili običnog induktivnog transformatora

Elektronika Kifo

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail