elektronika kifo
english language
 

Termometar - Nokia 3310 Lcd


Iskoristiti dijelove starog ili neispravnog mobitela ? Zašto ne !

Jedna od iskoristivih stvari u mobitelu je njegov LCD displej, koji nam može poslužiti u raznim aplikacijama, gdje je potreban vizualni pristup raznim podacima.

Nokia 3310 posjeduje grafički Lcd displej, rezolucije 84 * 48 točkica, kojeg nije više problem nabaviti, a može biti jako korisna komponenta u elektroničkim uređajima za samogradnju.

Na ovoj stranici opisan je uređaj kojeg sam izradio testirajući jedan takav displej, a na kraju je ispao sklop kojeg ću s ponosom podijeliti sa Vama. Pošto je moj moto - "jednostavnost u izradi", uz par dijelova moći ćete izraditi relativno kvalitetan i vizualno simpatičan termometar.

početna stranica
projekti
download
linkovi
send e-mail
elektronika

Upload
20.11.2004

Elektronika Kifo

Tehničke karakteristike:

 • napon napajanja ........... 3 - 3.3 V
 • opseg mjerenja (1).........-55 do 125' C
 • najmanji korak temp. ..... 0,1 ' C
 • max. greška ................. +/- 0,5 ' C
 • max. rezolucija mjerenja.. 0,0625 ' C
 • prikaz temp. svakih ....... 1,2 sec.
 • dimenzije .................... 40 * 38 mm
 • dva moda rada Lcd-a .... normal/inverse
 • lcd ............................. 84*48pixela
 • potrošnja (2)................ 0,2 mA - 0,8 mA
  1. opseg mjerenja od -55 do 125' C je moguć samo ako se temperaturni senzor nalazi u tom temperaturnom području, a ne cijeli sklop !
  2. potrošnja uređaja varira zbog konverzije DS18B20 ( tj. mjerenje i očitanje izmjerene temperature), a traje oko 700ms i tada je potrošnja oko 0,8 mA, dok je slijedećih 500ms uredjaj u "sleep" modu, pa je potrošnja oko 0,2 mA .

Elektronika Kifo

displej podržava prikaz u dva moda rada ( normalno i inverzno ), a odabir se vrši pomoću jumpera na pločici.

negativne temperature dobivaju predznak "minus", a skala prikazuje temperaturu normalno, ali sa negativnim predznakom

na ovoj slici sam uređaj napajao sa baterijom - lithium 3,6V. Nemojte napajati uredjaj sa većim naponom od ovog, jer displej Nokia 3310 radi na naponu 2,7V - 3.3V !!! Oprez !

Elektronika Kifo

Upute za izradu

Lcd displej

Kao prvo potrebno je izvaditi Lcd displej iz mobilnog telefona Nokia 3310. Prilikom ove radnje, budite maximalno pažljivi i strpljivi, jer je displej kao što znate, samo komadić tankog stakla koje je dosta osjetljivo na mehanička naprezanja ili udarce.

Na pozadini displeja nalazi se konektor ( 8 pinski ), koji je kod našeg displeja zalijepljen sa staklenom površinom ( kod nokia 3210 kontakt sa displejom je preko "gumice", pa nam je ovaj displej daleko pristupačniji za upotrebu ). Radi se o Philipsovom PCD8544 displeju, kojeg možete pronaći na netu, ako želite više detalja o ovoj komponenti.

Tiskana pločica

Drugi korak je izrada tiskane pločice koja nije nimalo komplicirana za izradu, te je malih dimenzija. Najviše pažnje posvetite lijepljenju plastičnih traka na rubovima pločice, koje osiguravaju dobar i stabilan položaj displeja na pločici. Prije lijepljenja traka dobro provjerite položaj konektora displeja na pločici, pa tek tada zalijepite trake na pločicu. Na donjim uglovima sam zalijepio još dva plastična odstojnika, tako da displej priliježe na njih, i ne dodiruje se sa zalemljenim pinovima ostalih komponenti.

Raspored elemenata

Sa stražnje strane vidi se raspored elemenata, koji nisu kritični za nabavu, a i nema ih baš puno.

Temperaturni senzor DS18B20 sam stavio na podnožje radi testiranja, a moguće ga je spojiti i sa veće udaljenosti preko kabla (za sada još nisam testirao 1Wire senzore na veće udaljenosti )

Elektronika Kifo

Shema -Termometar sa Nokia 3310 Lcd-om

 

tiskana pločica

komponente

Elektronika Kifo

Podešavanje kontrasta

U slučaju ako Vašem displeju neće odgovarati postavke kontrasta, to možete promijeniti prilikom programiranja kontrolera Pic12F629, na programskoj lokaciji D2h. Trenutna vrijednost A9h, odgovara mojem displeju i nisam siguran kako će biti sa nekim drugim Lcd-om. Taj podatak može biti od 80h do FFh, s time da je 80h minimalan, a FFh maximalan kontrast.

Elektronika Kifo

Program za ovaj termometar možete skinuti ovdje: NokiaTermometer.zip
 

U ovom zip file-u nalaze se hex datoteke za termometar sa DS18B20 i DS1820 senzorom, te source programi pisani u PicBasicPro.
Možete koristiti mikrokontrolere PIC12F629 ili PIC12F675

Shemu i pločicu možete skinuti ovdje :
Nokia Lcd Termometar - izrađeno u Protel-u 99 SE
  Nokia Lcd Termometar.pdf - pločica u pdf formatu

 

Pošto vidim da postoje mali problemi oko programiranja ovih kontrolera - pročitajte kratke upute za programiranje PIC12F629/675 mikrokontrolera.

Ovaj uređaj je bio samo test - proba, i nadam se da ću uskoro imati i više sklopova vezanih uz ovaj Lcd displej, jer mi se dopala njegova jednostavna mogućnost upotrebe.

U slučaju nejasnoća oko izrade ovog uređaja, slobodno me kontaktirajte na mail

kontakt

Elektronika Kifo

Autor ne odgovara za štetu koja bi nastala zbog nestručnog sastavljanja i uporabe uredjaja opisanih na ovim stranicama - koristiti na vlastitu odgovornost.
Autor pridrzava sva prava do projekata opisanih na ovim stranicama. Dozvoljava se reprodukcija uređaja za vlastitu upotrebu.
Ne dozvoljava se bilo kakva komercijalna uporaba bez dozvole autora ( izrada uredjaja ili KIT kompleta za prodaju, objave u drugim publikacijama )

send e-mail